Geneza ustawy

Geneza ustawy deweloperskiej ?

-projekty ustaw z 2002 i 2007 roku
-raport UOKiK z lipca 2007 roku
-pismo RPO z 6.07.2010 roku
-postanow. TK z 2.08.2010r. (sygn.akt: S 3/10)

Istnienie luki prawnej, której usunięcie jest niezbędne do zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Prace nad projektem ustawy obowiązującej aktualnie:

-opinia prawna Biura Analiz Sejmowych z dnia               16 czerwca 2011 roku
-uzasadnienie z dnia 9 czerwca 2011 roku do projektu ustawy – Druk sejmowy nr 4349

Poszczególne kwestie niech wyodrębnie w menu jako podstrony i dodam linki do materiałów do pobrania.

Dodaj komentarz